logo

Tradycje zakładu w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1896 r., kiedy to powstała Rafineria Schodnica. W czasie ponad stuletniej historii zaszło wiele zmian. W 2003 roku rozpoczęto proces konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. W 2005 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,04 % akcji Rafinerii Czechowice S.A. i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Od dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka działała pod firmą LOTOS Czechowice S.A. Natomiast w dniu 7 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki. 30 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy spółki z LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.

Od 2005 roku w Czechowicach-Dziedzicach działa nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, umożliwiający dystrybucję 1 mln m³ paliw rocznie. Spółka dysponuje również nowoczesnym parkiem zbiorników, a łączne zdolności magazynowe przekraczają 180 tys. m³.

Realizując Program „Efektywność i Rozwój 2013-2015” w zakresie reorganizacji aktywów infrastrukturalnych i logistycznych w maju 2013 roku na bazie spółki LOTOS Terminale uruchomiono ośrodek biznesowy (spółka logistyczna), który docelowo przejmie aktywa związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych, rozproszone w kilku podmiotach w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS.

W ramach realizacji pierwszego etapu programu w dniu 20.12.2013 r. dokonano zakupu od GL S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci baz paliw w Piotrkowie Trybunalskim i Rypinie. W roku 2015 spółka zakupiła od GL S.A. kolejną zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zmodernizowanej i przekazanej do eksploatacji w 2014 roku, bazy paliw płynnych w Poznaniu.

Obecnie spółka LOTOS Terminale S.A. pełni funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju.

LOTOS Terminale posiada spółkę zależną LOTOS Biopaliwa. W ramach tej spółki zrealizowana została inwestycja budowy nowoczesnej instalacji do produkcji estrów wyższych kwasów tłuszczowych (FAME). Dzięki temu na rynek trafia rocznie 100 tys. ton biokomponentów, wykorzystywanych przy produkcji biopaliw.