logo

DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie zakładu Grupy LOTOS S.A. na obszarze miasta Gdańska oraz obszarze gminy Pruszcz Gdański, siecią o wysokim ciśnieniu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG.1-4112.77.2018.MSW wydanej w dniu 30 stycznia 2019 roku udzielającej koncesji na dystrybucję paliw gazowych na okres od 1 lutego 2019 roku do 1 lutego 2029 roku.

Koncesja na dystrybucję gazu ziemnego 

Ponadto Grupa LOTOS S.A. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-1.4721.6.2018.MSW wydanej w dniu 31 stycznia 2019 roku wyznaczającej spółkę operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od 1 lutego 2019 roku do 1 lutego 2029 roku.

OSDg GL SA – decyzja o wyznaczeniu

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa Grupy LOTOS S.A. (data publikacji 05.03.2019 r.)

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD

IRiESD GL S.A. Część I Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego
IRiESD GL S.A. Część II Bilansowanie i zarządzane ograniczeniami systemowymi

Inne dokumenty do pobrania:
Komunikat o publikacji IRiESD
Formularz zgłoszenia uwag do IRiESD
Zasady Zmiany Sprzedawcy Gazu Ziemnego
Formularz nominacji tygodniowej
Formularz nominacji rocznej
Raport z konsultacji IRIESD

Kontakt:

Zespół ds. Obrotu Gazem i Energią
Grupa LOTOS S.A.
Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Mariusz Książek
Kierownik Zespołu
tel. 58 308 7043, e-mail: mariusz.ksiazek@grupalotos.pl

Katarzyna Buniak
Specjalista ds. handlu gazem i energią
tel. 58 308 8972, e-mail: katarzyna.buniak@grupalotos.pl

IRIESD GL SA Część II Bilansowanie i zarządzane ograniczeniami systemowymi
IRIESD GL SA Część I Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego
Komunikat_konsultacja IRiESD GL S.A.
Raport z konsultacji IRIESD
Wyznaczenie GL SA operatorem systemy dystrybucyjnego gazowego
Procedura zmiany sprzedawcy
Nominacja_tygodniowa
Nominacja_roczna
LOTOS_Formularz_zgłoszeniowy
Koncesja na dystrybucję gazu ziemnego DPG_GLSA
Grupa LOTOS S.A. Taryfa dla usług dystrybucji gazu ziemnego