logo

Zasady stosowania metody podzielonej płatności (MPP) w Grupie LOTOS S.A.


Od 1.07.2018 r. Grupa LOTOS S.A. wprowadziła mechanizm podzielonej płatności (MPP, split payment) w rozliczeniach handlowych ze swoimi dostawcami. Spółka informowała o tym fakcie z wyprzedzeniem w komunikacie pod koniec maja 2018 r. (kliknij tutaj).

Ogólne założenia MPP w Grupie LOTOS S.A.

Płatności na podstawie faktur dokonywane przelewem bankowym na rzecz kontrahentów spoza Grupy LOTOS S.A. realizowane są z zasady z wykorzystaniem MPP. Nie dotyczy to tylko płatności na rzecz banków znajdujących się w „Wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych”, publikowanym przez Ministerstwo Finansów, a także spółek zależnych tych banków świadczących usługi finansowe, w tym spółek leasingowych i faktoringowych. Przyjęte zasady zostały uregulowane w wewnętrznej instrukcji spółki – GLS.61.02.01.00 „Zasady stosowania metody podzielonej płatności” – podpisanej przez wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. finansowych.

Dodatkowe odstępstwo od stosowania metody podzielonej płatności w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. wprowadziła jednocześnie mechanizm dodatkowego odstępstwa od stosowania MPP dla płatności na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do limitu kwoty 75 tys. zł netto rozliczeń w roku kalendarzowym z danym dostawcą towarów lub usługodawcą.[1]


Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: 
media@grupalotos.pl


[1] Inspiracją do określenia takiego limitu był całkowity roczny koszt dla pracodawcy wynikający ze średniej płacy w polskiej gospodarce. Wskazany limit dotyczy zatem małych przedsiębiorców i/lub małych transakcji.