logo

Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych


Projekt zakłada powstanie infrastruktury badawczo-rozwojowej dla spółki LOTOS Lab. Zgodnie za założeniami będzie to hala technologiczna z wyposażeniem, instalacja wysokociśnieniowa, instalacja do ekstrakcji i dwa specjalistyczne aparaty analityczne. W kolejnych 5 latach infrastruktura ta ma być wykorzystywana do realizacji wielu projektów badawczych np.:

Głównym założeniem projektu jest możliwość symulacji pracy większości procesów katalitycznych zachodzących na instalacjach Grupy LOTOS S.A.

Projekt aktualnie znajduje się w fazie realizacji. Spółka posiada gotowy projekt hali technologicznej wraz z pomieszczeniem laboratoryjnym oraz decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o zatwierdzenie projektu budowlanego zawierającą pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na IV kwartał 2017 r. Równocześnie z budową hali będą biegły procesy projektowania instalacji. Ich realizacja ma rozpocząć się w II kwartale 2018 roku.


Czas trwania:
 09.2018 – 09.2023
Wartość projektu: 4 250 000 PLN
Kwota dofinansowania: 1 487 500 PLN
Skład konsorcjum: LOTOS Lab Sp. z o.o.