logo

Grupa LOTOS  jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej, a druga firma w Polsce uzyskała w 2003 r. certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Wdrożony system oparty jest obecnie o wymagania następujących norm:

Pierwszym elementem ZSZ jest system zarządzania jakością. Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie ciągłej zdolności do dostarczania produktu, który spełnia bieżące wymagania klienta, a także podnosi wzrost jego satysfakcji.

Drugi element związany jest z działalnością środowiskową. Dbałość o środowisko naturalne to dla Grupy LOTOS  jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Technologie, które są dziś stosowane i te, które będą wdrożone w przyszłości, wychodzą naprzeciw wymaganiom ekologicznym krajowym i międzynarodowym. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego podyktowane jest ciągłą troską o otoczenie. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno–ekonomicznymi.

Trzeci element to system zarządzania BHP, w którym wyraźnie zaznaczona jest kwestia współudziału pracowników w tworzeniu i funkcjonowaniu całego Systemu. Ten element zobowiązuje do podejmowania regularnych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2007 roku odnotowano znaczny wzrost świadomości pracowników w zakresie BHP. Jest to wynikiem szeregu akcji, które zostały podjęte, by wyeliminować możliwie najwięcej niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Zintegrowany System Zarządzania został zaprojektowany jako narzędzie do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całej organizacji. Wdrożone systemy, a w ślad za nimi otrzymany certyfikat są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość, dla naszego najbliższego otoczenia dowodem naszej troski o środowisko, a dla pracowników firmy zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy w myśl zasady: Żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie i w zgodzie z otoczeniem. Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania przyjęliśmy zasadę, że każdy, kto pracuje dla Grupy LOTOS  jest odpowiedzialny za jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W myśl tych postanowień wszyscy nasi dostawcy zarówno wyrobów jak i usług są przez nas oceniani pod kątem przestrzegania uzgodnionych norm jakościowych, poszanowania środowiska i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy LOTOS S.A
LOTOS_Certyfikat_IQ_Net_Grupa_LOTOS
LOTOS_Certyfikat_PCBC_Grupa_LOTOS