logo

Bocznica kolejowa

Grupa LOTOS posiada własną infrastrukturę kolejową, którą użytkuje zgodnie ze Świadectwem Bezpieczeństwa nr 228/UK/14. Bocznica odgałęzia się od torów PKP PLK S.A. na stacji Gdańsk Olszynka w kilometrze 10,596  linii 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny.

Bocznica posiada status: infrastruktura prywatna nie podlegająca udostępnieniu.

Na terenie bocznicy są zlokalizowane następujące obiekty infrastruktury usługowej: warsztat utrzymania wagonów, warsztat utrzymania lokomotyw, oczyszczalnia cystern.

Operatorem infrastruktury usługowej jest LOTOS Kolej Spółka z o.o.