logo

Spółka LOTOS Straż powstała w wyniku wydzielenia Zakładowej Straży Pożarnej ze struktur organizacyjnych Grupy LOTOS S i rozpoczęła działalność w 2004 roku.

LOTOS Straż jest jednostką ochrony p.poż świadczącą usługi na terenie Grupy LOTOS.

Do zadań spółki należy prowadzenie działań prewencyjnych, polegających na nadzorowaniu i kontroli operacyjnej zabezpieczenia Grupy LOTOS, organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych a w szczególności:

Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące do 28.07.2019 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 29.07.2019 r.)