logo

LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie badań produktów naftowych, wód, ścieków, środowiska pracy oraz prowadzi działalność B+R. Jest spółką przyjazną dla środowiska naturalnego, w pełni respektującą i stosującą w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającą nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Rosnące wymagania Klientów skłaniają laboratoria do ciągłego doskonalenia i wdrażania nowych metod badawczych.

Laboratorium jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Badania są wykonywane w ciągu 24 godzin od dostarczenia próbki.

Od 2004 roku posiadamy certyfikat akredytacji* wydany przez Polskie Centrum Akredytacji PCA:  

oraz certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania* wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Spółka posiada ponad 120 akredytowanych metod*.

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

W ramach działalności badawczo-rozwojowej spółka realizuje projekty z obszaru przetwórstwa i wykorzystania produktów ropopochodnych, takich jak: paliwa, oleje, parafiny i asfalty.

Atutem LOTOS Lab jest nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, wieloletnie doświadczenie oraz biegłość specjalistów potwierdzona uczestnictwem w programach organizowanych przez:

Klientami spółki są: międzynarodowe firmy kontrolne, organy państwowe, serwisy samochodowe, indywidualni zleceniodawcy.

Informacje dotyczące projektu "instalacji wysokociśnieniowej do badania procesów katalitycznych", dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


* certyfikaty oraz pełen zakres akredytacji jest dostępny w zakładce Do pobrania.