logo

Założona w 1996 roku spółka LOTOS Paliwa zarządza siecią ponad 480 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju.

Wszystkie stacje sieci LOTOS oferują doskonałej jakości paliwo produkowane przez Grupę LOTOS, która posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. W ramach sieci funkcjonuje 18 tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7.

Stacje oferują szeroką ofertę usług i produktów. Stacje charakteryzuje miła, sprawna i fachowa obsługa Klienta, szeroki wachlarz dostępnych usług przystacyjnych: sklep, myjnia, mini-gastronomia, usługi motoryzacyjne.

W 1992 roku Rafineria Gdańska uruchomiła pierwszą stację firmową w Redzie koło Gdyni. W czerwcu 1995 roku, trzy lata po uruchomieniu pierwszej własnej stacji, Rafineria Gdańska S.A. rozpoczęła tworzenie sieci patronackich, a w 1996 roku powołała spółkę zależną Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., której zadaniem była budowa i zarządzanie siecią stacji paliw. Początkowo tylko stacje patronackie promowały logo Rafinerii na terenie całego kraju. W listopadzie 2002 roku, w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie obecnej Grupy LOTOS, Spółka została przekształcona w LOTOS Paliwa. Nowo utworzona Spółka otrzymała zadanie zbudowania jednolitej sieci stacji paliw. Od grudnia 2003 roku w miejsce systemu patronackiego, do prywatnych właścicieli stacji paliw adresowany jest System Partnerstwa Handlowego LOTOS.

Głównym zakresem działalności LOTOS Paliwa jest: zarządzanie siecią stacji paliw, handel detaliczny z klientami biznesowymi, rozwój sieci sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz poprzez sieć samoobsługowych dystrybutorów oleju napędowego i benzyn (System Diesel Service – SDS), Handel B2B.

W 2006 roku został uruchomiony na stacjach LOTOS system kart flotowych „Biznes”, skierowany do firm oraz instytucji posiadających samochody osobowe, dostawcze oraz inne środki transportu. Program LOTOS Biznes oparty jest na kartach paliwowych, dzięki którym można dokonywać zakupów bezgotówkowych na stacjach sieci LOTOS.

Od roku 2003 Spółka prowadzi intensywną działalność w segmencie handlowym. Wielkość sprzedaży systematycznie rośnie dzięki pozyskiwaniu nowych odbiorców i zwiększaniu wielkości jednostkowych sprzedaży.
Na odbiorców segmentu składają się następujące grupy: stacje Partnerstwa Handlowego LOTOS, stacje Patronackie, niezależne stacje paliw, hurtowi odbiorcy paliw, firmy przewozowe, inni odbiorcy instytucjonalni.

Od maja 2008 roku system zarządzania jakością w LOTOS Paliwa jest objęty certyfikatem, obecnie wydanym przez PRS S.A, stwierdzającym zgodność systemu z wymaganiami normy ISO 9001.

Certyfikat został odnowiony w 2019 roku (certyfikat nr  NC-3059). System Zarządzania Jakością swoim zakresem obejmuje:

Ceryfikat ISO 9001 PL
Certyfikat ISO 9001 EN
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Paliwa Sp. z o.o.