logo

W segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów LOTOS obecny jest w Polsce, Norwegii oraz na Litwie, pozyskując ropę naftową i gaz ziemny ze złóż morskich i lądowych.

Łącznie koncern wydobywa ok. 28 tys. baryłek ekwiwalentnych ropy naftowej dziennie. Zasoby wydobywalne ropy naftowej, dla koncesji, którymi zarządza LOTOS, wynoszą ok. 55 mln baryłek oraz 4,5 mld m sześc. gazu ziemnego.

Podstawową spółką, odpowiedzialną za rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Grupie Kapitałowej LOTOS jest LOTOS Petrobaltic. Spółka ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jej osiągnięcia, doświadczenie oraz kompetencje docenia Ministerstwo Środowiska RP, które udzieliło firmie pozwolenia na prowadzenie prac poszukiwawczo-wydobywczych na polskim obszarze morskim, obejmującym blisko 30 tys. km kw., co odpowiada ponad 9% powierzchni Polski.

W portfolio spółki LOTOS Petrobaltic znajdują się 3 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich RP. Ich łączna powierzchnia wynosi 3177 km kw. Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska RP LOTOS Petrobaltic uprawniony jest do poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na ww. koncesjach. Grupa kapitałowa LOTOS Petrobaltic posiada również koncesję na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego ze złoża B3, koncesję na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8 oraz współudziały w 2 koncesjach na wydobywanie gazu ziemnego ze złóż B4 i B6.

We wrześniu 2016 roku LOTOS Petrobaltic S.A. pozyskał pierwszą lądową koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Młynary (woj. warmińsko-mazurskie) o powierzchni ok. 400 km2.

Za rozwój działalności na norweskim szelfie kontynentalnym odpowiada LOTOS Exploration & Production Norge. Spółkę, z siedzibą w Stavanger, powołano do życia w 2007 r. Aktualnie LOTOS Norge posiada 21 koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Morzu Północnym i Norweskim. Na jednej z nich spółka jest operatorem, tzn. firmą wiodącą w całym procesie zagospodarowania złoża oraz uruchomienia produkcji.

Na początku 2011 roku LOTOS Petrobaltic stał się właścicielem firmy AB Geonafta (obecnie LOTOS Geonafta), wydobywającej ropę naftową ze złóż lądowych, zlokalizowanych na Litwie. Dzięki tej akwizycji LOTOS zyskał dostęp do dodatkowych 1700 baryłek dziennego wydobycia surowca oraz know-how w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na lądzie.

koncesje, wydobycie

Cele strategiczne LOTOSU dotyczące działalności poszukiwawczo-wydobywczej: