logo

Aktualne ceny paliw obowiązujące od dnia 2022-12-30:

Paliwo Cena
Benzyna bezołowiowa 95 4 030,00
Benzyna bezołowiowa 98 4 189,00
Olej napędowy EURODIESEL 4 029,00
Olej napędowy I Z-40 4 273,00
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 2 593,00


Struktura:

Paliwo Cena Akcyza Opłata paliwowa
Benzyna bezołowiowa 95 58,48 38,21 3,31
Benzyna bezołowiowa 98 60,06 36,76 3,18
Olej napędowy EURODIESEL 63,55 29,06 7,39
Olej napędowy I Z-40 65,63 27,40 6,96
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 91,05 8,95 0,00


Stawki celne i wielkości akcyzy

Cło w imporcie benzyn i ON % 0
Akcyza - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 1 540,00
Akcyza – olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 1 171,00
Opłata paliwowa - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 133,21
Opłata paliwowa - olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 297,61

Benzyny silnikowe mogą zawierać do 5% objętościowo biokomponentu w postaci etanolu, natomiast oleje napędowe mogą zawierać do 7% objętościowo komponentu w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych.*
*Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1728 j.t. ze zm.).

Sprzedawca zapewnia jakość Paliw określonych w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami poniższych norm:
Benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228+A1:2017-06
Benzyna bezołowiowa 98 PN-EN 228+A1:2017-06
Olej Napędowy w gat.: B, D, F PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2: 2018-09
Olej Napędowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2: 2018-09
Olej Napędowy Grzewczy PN-C-96024:2020-12.


Codzienna analiza: notowań cen paliw i ropy na giełdach europejskich, kursu dolara amerykańskiego i euro w NBP oraz aktualnej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku paliwowym są podstawowymi elementami kształtowania polityki cenowej firmy.


Archiwum cen

Cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.