logo

Aktualne ceny paliw obowiązujące od dnia 2019-07-27:

Paliwo Cena
Benzyna bezołowiowa 95 4 022,00
Benzyna bezołowiowa 98 4 187,00
Olej napędowy EURODIESEL 4 028,00
Olej napędowy I Z-40 4 273,00
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 2 593,00


Struktura:

Paliwo Cena Akcyza Opłata paliwowa
Benzyna bezołowiowa 95 58,40 38,29 3,31
Benzyna bezołowiowa 98 60,04 36,78 3,18
Olej napędowy EURODIESEL 63,54 29,07 7,39
Olej napędowy I Z-40 65,63 27,40 6,96
Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 91,05 8,95 0,00


Stawki celne i wielkości akcyzy

Cło w imporcie benzyn i ON % 0
Akcyza - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 1 540,00
Akcyza – olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 1 171,00
Opłata paliwowa - benzyna bezołowiowa PLN/1000 l 133,21
Opłata paliwowa - olej napędowy 10ppm PLN/1000 l 297,61

Benzyny silnikowe mogą zawierać do 5% objętościowo biokomponentu w postaci etanolu, natomiast oleje napędowe mogą zawierać do 7% objętościowo komponentu w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych.*
*Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1728 j.t. ze zm.).


Codzienna analiza: notowań cen paliw i ropy na giełdach europejskich, kursu dolara amerykańskiego i euro w NBP oraz aktualnej sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku paliwowym są podstawowymi elementami kształtowania polityki cenowej firmy.


Archiwum cen

Cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.