logo

1. Działalność OSD Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji na terenie zakładu GL S.A. w Gdańsku oraz na terenach do niego przyległych na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 1 września 2021 roku. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/238/612/W/2/2001/AS z dnia 5 września 2001 i zmieniona Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  nr PEE/238A/612/W /1/2003/MS z dnia 30 czerwca 2003, nr DEE/238-ZTO/612/W/OGD/2010/BP z dnia 12 lipca 2010 roku. GL S.A. jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty oraz jej rozbudowę.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Grupa LOTOS S.A. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-471 1-42(4)/2011/612/ŁG z dnia 12 stycznia 2011 r. została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

OSD GL SA-decyzja

Stawki za świadczone usługi dystrybucyjne są zawarte w Taryfie dla energii elektrycznej.

Taryfa Grupy LOTOS S.A. (Data publikacji 17.11.2017 r.)

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają kolejne części IRiESD.

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej jest Biuro Obrotu Surowcami - tel. (58) 308 70 43, Fax (58) 308 70 44.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2019-2024.

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostepnych mocach przyłączeniowych dla źródeł (Data publikacji: 18.06.2019 r.)

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej Grupa LOTOS S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Grupa LOTOS S.A. informuje że, w  lI kwartale 2019 roku żaden podmiot nie ubiegał się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. (Data publikacji: 18.06.2019 r.)

4. W dniu 26 października 2018 roku Grupa LOTOS S.A. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.154.2018.JJ została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Decyzja o wyznaczeniu Grupy LOTOS S.A. na sprzedawcę zobowiązanego (data publikacji 29.01.2019 r.)

Informacja Grupy LOTOS S.A. o dostepnych mocach przyłączeniowych dla źródeł
Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 rok
Taryfa Grupy LOTOS S.A.
Formularz zgłoszeniowy
Komunikat o puplikacji IRiESD.pdf
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ