logo

Jesteśmy obecni w wielu dyscyplinach sportowych, które związane są nie tylko z branżą motoryzacyjną.

W swojej aktywności sponsoringowej wspieramy sport kwalifikowany, amatorski, jak również cykliczne wydarzenia sportowe. Dla wzmocnienia przekazu reklamowego i budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej, Grupa LOTOS realizuje i wspiera programy społeczno-sportowe ukierunkowane na rozwój młodzieży, kolejnych pokoleń sportowców. Współpraca odbywa się głównie w wymiarze lokalnym poprzez sponsoring klubów i zespołów z otoczenia w jakim funkcjonuje spółka. Realizowane są  jednak również projekty o wymiarze ogólnopolskim.

Aktualne informacje o sportowcach wspieranych przez LOTOS można śledzić na bieżąco na stronie www.emocjedopelna.pl.