logo

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe

 1. Fuels Europe (CONCAWE + EUROPIA),
 2. Central Europe Energy Partners,
 3. Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego,
 4. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 5. Windsor Energy Group,
 6. World Petroleum Council - Polish National Committee.
 7. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Organizacje biznesowe

 1. Business Centre Club,
 2. European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska,
 3. Gdański Klub Biznesu,
 4. Klub Polskiej Rady Biznesu,
 5. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze,
 6. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 2. United Nations Global Compact.

Organizacje specjalistyczne

 1. Pracodawcy RP,
 2. Pracodawcy Pomorza,
 3. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 5. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej.